Waar?

Muziektherapeuten worden in de eerste plaats opgeleid tot professionele muzikanten. De inbedding van de opleiding in  de Leuven University College of Arts (LUCA), campus Lemmensinstituut, garandeert dat de kandidaten hun muzikale vaardigheden ten volle kunnen ontwikkelen onder leiding van uitmuntende musici zodat hun competenties in overeenstemming zijn met de hoge eisen die gesteld worden aan een ‘Master in de Muziek’.

Een tweede uitgangspunt betreft de therapeutische en wetenschappelijke vorming die tot stand komt in nauwe samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven. Deze samenwerking verloopt op twee niveaus. Enerzijds volgen de studenten een pakket psychologische en psychiatrische vakken aan de universiteit, anderzijds vindt hun klinische stage plaats binnen het academische kader van het Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven, campus Kortenberg. De muziektherapeutische dienst van dit Centrum begeleidt de kandidaten gedurende het laatste jaar van hun vorming en staat er borg voor dat de therapeutische opleiding conform is aan de criteria voor een ‘psychotherapeutische’ scholing. Tegelijkertijd worden de studenten ondersteund in het opzetten en uitwerken van wetenschappelijk onderzoek.

Op deze manier beoogt de opleiding een unieke synthese te realiseren tussen artistiek en therapeutisch professionalisme. Alle opleidingsonderdelen worden getoetst op hun relevantie binnen het geheel waarin muziek, psychotherapie en wetenschap harmonisch met elkaar worden verweven.