Wie?

Rozemarijn Claes             

Rozemarijn is voorzitter van de BMT vzw en Belgisch afgevaardigde voor European Music Therapy Confederation. Ze studeerde in 2013 als muziektherapeut af aan LUCA School of Arts, campus Lemmens. Sindsdien is zij werkzaam in het UPC KU Leuven, campus Kortenberg op twee behandeleenheden voor jongeren met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Daarnaast geeft ze als zelfstandige-in-bijberoep ook privélessen piano en gitaar. Rozemarijn is ook als gastdocent verbonden aan LUCA School of Arts, campus Lemmens. Ze geeft er initiatie  slagwerk aan de studenten muziektherapie.

Contact: voorzitter@muziektherapie.net

http://www.upckuleuven.be/campus.php
http://www.luca-arts.be/lemmens-leuven


Julie Gheeraert

Julie volgde de opleiding muziektherapie aan LUCA School of Arts, campus Lemmens. Zij ging in 2012, het jaar waarin ze afstudeerde als muziektherapeut, aan de slag in stichting Delacroix. Daar begeleidt ze personen met een ernstige meervoudige handicap. Niet veel later breidde ze haar opdracht uit in het woonzorgcentrum De Wingerd te Leuven. Hier focust ze zich op het werk met personen met jongdementie.
Binnen de BMT vzw vervult Julie de functie van secretaris en penningmeester.

Contact: secretaris@muziektherapie.net
                penningmeester@muziektherapie.net

http://www.stichtingdelacroix.be/
http://www.wingerd.info/


Lotte Blondé

Lotte behaalde het diploma van muziektherapeut in 2013 aan LUCA School of Arts, campus Lemmens. Zij werkt als muziektherapeut op twee verschillende behandeleenheden in het UPC KU Leuven, campus Kortenberg. De behandeling richt zich op volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek en volwassenen met een verslavingsproblematiek. Daarnaast werkt zij als muziektherapeut in het woon- en zorgcentrum vzw Compostela, Cantershof in Hove.
Lotte is eindredacteur van de BMT vzw.

Contact: redacteur@muziektherapie.net

http://www.compostela.be/
http://www.upckuleuven.be/campus.php


Sara Bahha

Sara, webmaster van de BMT vzw, is afgestudeerd als muziektherapeut in 2013 aan LUCA School of Arts, campus Lemmens. In het verleden werkte zij met volwassenen met een ernstige meervoudige handicap en volwassenen met een persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek.
Sinds 2015 is zij werkzaam als muziektherapeut in het FPC (forensisch psychiatrisch centrum, high security) Gent. Hier geeft zij muziektherapie aan mannelijke geïnterneerden die feiten hebben gepleegd in het kader van een persoonlijkheidsproblematiek, psychose, zedenproblematiek, mentale beperking en/of een verslavingsproblematiek.

Contact: webmaster@muziektherapie.net

http://www.fpcgent.be/


Lieselotte Ronse

Lieselotte studeerde af als muziektherapeut aan LUCA School of Arts, campus Lemmens in 2004.
Nadien volgde zij een opleiding culturele studies aan de Faculteit Letteren, KU Leuven. Na enkele interims, waarbij ze zich richtte op de behandeling van verschillende doelgroepen, werkt zij sinds 2006 in woonzorgcentrum Huis Perrekes. In dit kleinschalig woonproject te Geel staat zij in voor individuele- en groepsmuziektherapeutische sessies bij personen met dementie.
Lieselotte is sinds kort ook verbonden als supervisor binnen de opleiding muziektherapie. Daarnaast startte zij in 2014 met een muziektherapeutische privé praktijk.
Lieselotte neemt binnen de BMT vzw de verantwoordelijkheid op zich voor de commissie voor zelfstandigen en de ethische commissie.

Contact: commissie.zelfstandige@muziektherapie.net
                 ethische.commissie@muziektherapie.net

http://www.feelmylovefilm.com
http://www.perrekes.be/home.html


Lotte Kennivé

Lotte staat binnen de BMT vzw in voor de werkgroep erkenning. Ze studeerde in 2010 af als muziektherapeut aan LUCA School of Arts, campus Lemmens. Nadien gaf zij op verschillende plaatsen zowel individuele- als groepssessies aan mensen die met psychische moeilijkheden kampen. Momenteel werkt Lotte op de dienst kinderpsychiatrie (PAika) van het UZBrussel.

 


Contact: werkgroeperkenning@muziektherapie.net

http://www.uzbrussel.be/u/view/nl/2266894-Kinderpsychiatrie+%28PAika%29+...