Boeken

Onderstaand vindt u een overzicht van interessante boeken aangaande muziektherapie. Indien u dit wenst, kunt u een recent boek dat verband houdt met muziektherapie recenseren voor het Tijdschrift voor Muziektherapie. U kunt ons dan contacteren via beroepsvereniging@muziektherapie.net. Wij bezorgen u dan een gratis exemplaar van het betreffende boek.

 

 • Abitbol, J. (2005) Odyssey of the voice. San Diego: Plural Publishing
   
 • Aldridge, D. & Fachner, J. (2010) (red.) Music Therapy and Addictions. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Ansdell, G.; Pavlicevic, M. & Procter, S. (2004) Presenting the evidence: A guide for music therapists responding to the demands of clinical effectiveness and evidence-based practice. London: Nordoff-Robbins Music Therapy Centre
   
 • Baker, F. & Uhlig, S. (2011) (red.) Voicework in Music Therapy. Research and Practice.London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Banks, K. & Harris, J. (2004) (red.) Exposure. Revealing bodies, unveiling representations.  Bern: Peter Lang
   
 • Bateman, A.W. & Fonagy, P. (2007) Mentaliseren bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Praktische gids voor hulpverleners in de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
   
 • Bion, W.R. (1962) Learning from Experience. London: Maresfield Library
   
 • Bollas, C. (1995) Cracking Up. The Work of the Unconscious Experience. London: Routledge
   
 • Bollas, C. (1989) Forces of destiny. Psychoanalysis and the Human Idiom. London: Free Association Books
   
 • De Backer, J., Van Camp, J. (2003) Herhaling en muzikale vorm in de psychose. In: Smet, J., Van Bouwel, Vanderborre R. (red.), Spreken en gesproken worden. Antwerpen/Appeldoorn: Garant, p.163-180.
   
 • Delbe, A. (1995) Le stade vocal. Parijs : L’ Harmattan
   
 • De Wolf, M.H.M. (2002) Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie. Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen. Bussum: Uitgeverij Coutinho
   
 • Dickinson, S.C.; Odell-Miller H. & Adlam J. (2012) (red.) Forensic Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Dolto, F. (1984) L’ image inconsciente du corps. Parijs : Seuil
   
 • Dosen, A. (2005) Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Assen: Koninklijke Van Gorcum
   
 • Evans, S. & Garner, J. (2004) (red.) Talking over the years. A Handbook of dynamic psychotherapy in older adults. London: Routledge
   
 • Furman, L.R. (2013) Ethics in Art Therapy. Challenging Topics for a Complex Modality. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Geerardyn, F. (1993) Freuds psychologie van het oordeel. Over het begin van de psychoanalyse. Gent: Idesça
   
 • Goldbout, J. (2007)Ce qui circule entre nous: donner, recevoir, rendre. Paris : Seuil
   
 • Green, A. (2002) Time in Psychoanalysis. Some Contradictory Aspects. London: Free Association Books
   
 • Heijermans, E. En Van der Schoot, A. (2005) Welke taal spreekt de muziek? Muziekfilosofische beschouwingen. Budel: Damon
   
 • Hopper, E. (2003) Traumatic Experience in the Unconscious Life of Groups. The Fourth Basic Assumption: Incohesion: Aggregation/ Massification or (ba) I: A/M. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Hughes, J.C.; Louw, S.J. & Sabat, S.R. (2006) Dementia. Mind, meaning and the person. New York: Oxford University Press
   
 • Kern, P. & Humpal, M. (2012) (red.) Early childhood music therapy and autism spectrum disorders. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Lee, C. & Houde, M. (2011) Improvising in Styles. A Workbook for Music Therapists, Educators and Musicians. Gilsum: Barcelona Publishers
   
 • Leijssen, M. (2005) Gids Beroepsethiek. Waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening. Leuven / Den Haag: Acco
   
 • Leroy, C. & Vliegen, N. (2001) (red.) Het Moederland? De vroegste relatie tussen moeder en kind in de psychoanalytische therapie. Leuven: Acco
   
 • Miesen, B. (1990) Gehechtheid en dementie. Almere: Versluys
   
 • Miesen, B.M.L. & Jones, G.M.M. (1997) (red.) Care-Giving in Dementia. London: Routledge
   
 • Miles, M. & Huberman, A. (1994) Qualitative Data Analysis. London: Sage
   
 • Miller, A. (2002) Het drama van het begaafde kind. Houten: Uitgeverij Unieboek bv
   
 • Mooij, A. (1975) Taal en verlangen. Lacans theorie van de psychoanalyse. Amsterdam: Boom
   
 • Ogden, T. (1997) Reverie and interpretation. Sensing something human. London: Jason Aronson Inc.
   
 • Ogden, T. (1992) The Primitive Edge of Experience. London: Karnac
   
 • Peruchon, M. (1994) Le déclin de la vie psychique: psychoanalyse de la démence sénile. Parijs : Dunod
   
 • Pines, M. (1992) (red.) Bion and Group Psychotherapy. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Runningdeer, I. (2013) Musical Encounters with Dying. Stories and Lessons. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Sacks, O. (2007) Musicofilia. Verhalen over muziek en het brein. Amsterdam: Meulenhoff
   
 • Schokker, J. & Schokker, T. (2000) Extimiteit. Lacans terugkeer naar Freud. Amsterdam: Boom
   
 • Seidler, Günter H. (1995) Der Blick des Anderen. Eine Analyse der Scham. Stuttgart
   
 • Shohet, R. (2011) (red.) Supervision as tranformation. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Smeijsters, H. (1995) Handboek muziektherapie.  Heerlen: Melos
   
 • Stern, D. (1985) The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. New York: Basic Books
   
 • Stige, B.; Ansdell, G.; Elefant, C. & Pavlicevic, M. (2010) Where Music Helps: Community Music Therapy in Action and Reflection. Burlington: Ashgate Publishing Company
   
 • Uhlig, S. (2006) Authentic Voices – Authentic Singing. Gilsum: Barcelona Publishers
   
 • Sussman, M.B. (2007) A Curious Calling. Second Edition. Unconscious Motivations for Practicing Psychotherapy. Maryland : Jason Aronson Inc.
   
 • Tarot, C. (1998) De Durkheim à Mauss, l’ invention du symbolique. Pais : La Découverte / M.A.U.S.S.
   
 • Van Campenhout, H. (1999) Metamorfose, een filosofie van de muziek. Damon: Leende
   
 • Verhaeghe P. (2009) Het einde van de psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij
   
 • Wigram, T., De Backer J. (1999) Clinical applications of music therapy in developmental disability, paediatrics and neurology. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Verheugt-Pleiter, J.E.; Schmeets, M.G.J. & Zevalkink, J. (2005) Mentaliseren in de kindertherapie: Leidraad voor de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum
   
 • Wheeler, B. (2005) Music Therapy Research: Second Edition. Gilsum: Barcelona Publishers
   
 • Wigram, T. (2004) Improvisation. Methods and Techniques for Music Therapy Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Wigram, T., De Backer J. (1999) Clinical applications of music therapy in psychiatry. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Wigram,T., Nygaard Pedersen, I., Ole Bonde L. (2002) A comprehensive guide to music therapy. London: Jessica Kingsley Publishers
   
 • Winnicott, D.W. (1971) Playing and Reality. Harmondsworth: Pelican / Penguin Books