Wat?

De vijfjarige opleiding (drie jaren Bachelor en twee jaren Master) start met een brede algemene muzikale opleiding van twee jaar. De keuze voor de afstudeerrichting muziektherapie gebeurt vanaf het derde bachelorjaar. Vanaf dan worden er naast de muzikale vakken ook muziektherapeutische, psychiatrische en psychotherapeutische opleidingsonderdelen in het curriculum opgenomen. Met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling starten de studenten met een eigen psychotherapie en een muziektherapeutische ervaring in groep. In de vijf instrumentvakken (piano, gitaar, percussie, stem en een vrij te kiezen monodisch instrument) wordt de nadruk vooral gelegd op de capaciteit tot muzikale improvisatie.

Vanaf het derde bachelorjaar verwerven de studenten tevens al een zekere vertrouwdheid met de muziektherapeutische praktijk. Onder supervisie bouwen zij een therapeutische relatie uit en begeleiden zij een kind met een mentale handicap, autisme of gedragsproblemen.

Het tweede Masterjaar wordt vrijwel volledig in beslag genomen door een klinische stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum campus Kortenberg en in diverse andere psychiatrische centra. De muziektherapeutische vaardigheden worden nu procesmatig ontwikkeld en men leert samen te werken in een multidisciplinair team. Alle activiteiten gebeuren onder persoonlijke begeleiding van ervaren klinische supervisors.

De opleiding wordt afgesloten met een eindverhandeling die verdedigd wordt voor een gemengde examencommissie van interne en externe examinatoren. De verhandeling bestaat uit een theoretisch en een aan de theorie getoetst praktisch gedeelte. In deze eindverhandeling diept de kandidaat één aspect van de muziektherapie grondig uit en beschrijft en evalueert hij het procesmatige verloop van zijn therapeutische praktijk.

De gediplomeerde Master in de Muziek afstudeerrichting Muziektherapie is voornamelijk werkzaam in psychiatrische centra en voorzieningen voor personen met een handicap. Ook geriatrische, oncologische en kinderafdelingen van algemene ziekenhuizen en scholen voor buitengewoon onderwijs doen beroep op hun competenties. Sommige muziektherapeuten bouwen tevens een zelfstandige muziektherapeutische praktijk uit.