Avondlezing: 'Tijd voor ... Overdracht'

BMT vzw en BVCT-ABAT werken samen om u de avondlijke bijeenkomst 'Tijd voor overdracht' aan te bieden. Tijdens deze samenkomst worden de theoretische achtergrond en de context van het psychoanalytische begrip overdracht geschetst aan de hand van twee teksten die de deelnemers vooraf bezorgd zullen worden.
Daarnaast gaat het er vooral over om deze begrippen 'zichtbaar' te maken in de context van de klinische praktijk (bv. muziektherapie, creatieve therapie, een psychiatrisch ziekenhuis, onderwijs, workshops,). Hoe kan een concept als 'overdracht' bijvoorbeeld iets bijbrengen in het omgaan met iemand die plots en onverwacht agressief wordt? Of op welke wijze bepaalt de overdracht het verloop van de therapie? Speelt overdracht een rol in het lesgeven of het geven van (muziek) workshops?

Meer informatie kunt u vinden in volgende folder.

Wij heten u alvast hartelijk welkom!

Tijdstip: 
dinsdag, 26 november 2013 - 20:00 - 22:00