Thesisses

This page contains an overview from the titles of the thesisses that were presented since the start of music therapy study at Leuven University College of Arts (LUCA), campus Lemmensinstituut, Leuven until now.

 • De verblindende identiteit. De worsteling tussen taal en muziek in een muziektherapeutisch proces met een man met het syndroom van Asperger.
  Rebecca Olbrechts, 2015
 • Muziek en jouissance. Over het grenzeloze genot in de psychose.
  Anne Braat, 2015
 • Het falseself gevallen. De zoektocht naar authenticiteit in een muziektherapeutische behandeling met een man met een persoonlijkheidsproblematiek.
  Loes Rombaut, 2015
 • Weerstand van de patiënt of weerstand van de therapeut?
  Saar Corne, 2015
 • Tussen ontvankelijkheid en bescherming-De muziektherapeutische behandeling van een jongeman met een transseksuele psychotische problematiek.
  Sara Galle, 2014
 • Fictie en muziek- Een vergelijkende benadering van spelend musiceren en muzikale improvisatie
  Karlien Raymakers, 2014
 • Tussen verzwelging en verlatenheid- Een zoektocht naar de 'juiste' afstand bij het resoneren met het muzikaal spel van een jonge psychotische patiënt.
  Klara Schouwaerts, 2014
 • Tussen gedeelde en gebroken ruimte-De betekenis van de therapeutische luisterhouding in de creatie van een gedeelde psychische ruimte bij de behandeling van een demente bejaarde.
  Silke Van Nyvelseel, 2014
 • Dansen in een temporaliteit tussen lichaam en psyche
  Marjolein Wagemans, 2014
 • De l'ombre à la lumière- Over de tijdsproblematiek bij een narcistische patiënt
  Lamy Sophie, 2013
 • Het onnoembare dragen, dromen en omvatten?- Containment en muziektherapie
  Hertecant Kaat, 2013
 • Door de bassline gedragen- Muziektherapeutisch groepswerk bij chronische psychose
  Hermans Katrien, 2013
 • Luisteren in resonantie- Over de receptiviteit van de muziektherapeut
  Claes Rozemarijn, 2013
 • Geleid door de horizon- Over het ervaren van muzikale kantelmomenten in de psychose
  Blondé Lotte, 2013
 • Pulsering: arsis, thesis en opnieuw arsis- De ontwikkeling van puslering in een muziektherapeutisch proces
  Bahha Sara, 2013
 • Tussen herhaling en reprise- Over de angst voor het verlangen van een dwangneurotische jonge vrouw
  Gheeraert Julie, 2012
 • In de beginne was het woord- Over de rol van de muziek in het tot stand komen van het sprekende subject
  Ackaert Hannah, 2011
 • De therapeut als klankkast- Momenten van resonantie binnen de muziektherapie met dementerenden
  De Klerck Beatrijs, 2011
 • De therapeutische luisterhouding- Hoe te luisteren naar een patiënt die zich niet kan laten horen
  Geenen Eline, 2011
 • Hoe een vrouw te zijn- Een exploratie van de relatie tussen muziek en vrouwelijkheid naar aanleiding van de behandeling van een meisje met het syndroom van Turner
  Peeters Daina, 2011
 • Het is nooit dàt. - Over de muzikale impact van het hysterische appèl
  Reyners Dorien, 2011
 • De symbolische functie van de moeder- Over de werkzaamheid van de 'vergeten' moederlijke stem en de moedertaal in de muziektherapeutische relatie met een agressieve dementerende oudere
  Steenkiste Lieselotte, 2011
 • Bist du bei mir, geh' Ich mit Freuden. Een muzikaal proces van melancholie naar rouw bij een man die 'al dood' was
  Straetmans Evelien, 2011
 • Het geïnhibeerde lichaam- Over de deritmering bij de getraumatiseerde patiënt
  Vrolix Jolien, 2011
 • De stilte die ons ontbreekt: taal, muziek en stilte in de muziektherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
  Fiers Nele, 2010
 • De onttovering van het kunstinstrument in de muziektherapie.
  Foubert Katrien, 2010
 • Doodse stilte: over de (on)mogelijkheid tot improviseren bij adolescenten in een muziektherapeutische groep.
  Geerinckx Joost, 2010
 • Muziekonderwijs voor personen met een verstandelijke beperking in het deeltijds kunstonderwijs.
  Hoorelbeke Liesbet, 2010
 • Kairos : over subjectwording in het ’onbepaald moment’.
  Kennivé Lotte, 2010
 • The Leading Lady Cries For Help - Een muziektherapeutische behandeling van een dwangneurotische vrouw.
  Moers Karolien, 2010
 • Van herhaling naar geschiedenis: muziektherapie bij een patiënt met auditieve hallucinaties.
  Van den Bunder Tiny, 2010
 • Authenticiteit in de psychose: als muziektherapeut tussen de maskers.
  Dewulf Sofie, 2009
 • Resonantie: over therapeut en cliënt die weerklank vinden in elkaar.
  Focquet Stephanie, 2009
 • ’Stoute kinderen’: over grenzen bij adolescenten in Muziektherapie.
  Schoonheere Karen, 2009
 • Grens & grenzeloosheid in het muzikale genot: muziektherapie als mentaliserende benadering in de borderlineproblematiek.
  Cantraine Soetkin, 2008
 • "She is weaving and being woven ... musically" : muziektherapie en het vrouwelijke subject.
  Drossaert Freya, 2008
 • Omhulling en onthulling door muziek: het subject in relatie tot het ambigue karakter van de muziek.
  Van Hees Hélène, 2008
 • Crisis in de adolescentie, adolescenten in crisis. Muziektherapie bij jongeren in de crisisopvang.
  Daelman Elke, 2007
 • "Schenke mir ein Ohr und ich schenke dir eine Stimme". Zu einer musiktherapeutischen Identität.
  Heutz Sarah, 2007
 • Anders dan gedroomd. Muziektherapie bij het trauma van de verstandelijke handicap.
  Knight Hanne, 2007
 • Dementie als verlangen te sterven. Een muziektherapeutisch proces van een symbolische naar een reële dood.
  Nauwelaerts Sarah, 2007
 • Passie en muziek: op zoek naar wat verloren ging.
  Van Bogaert Nathalie, 2007
 • De stem van de perversie: perversie en muziektherapie.
  Van Der Linden Eva, 2007
 • Een spook van muziek: muziektherapie en de transgenerationele overdracht van een trauma bij een adolescent.
  Verdyck Annelies, 2007
 • De paradox van de dementie. Over repetitiviteit in een muziektherapeuthische proces bij dementerenden.
  Willems Sander, 2006
 • De belichaming van de muziek. In resonantie met het affect.
  Andries, Karen, 2006
 • Een muzikale spelruimte. De noodzaak van het spelvermogen belicht.
  Dierckx Els, 2006
 • Muziektherapie; een halfbewuste droomreis. Freuds droomduiding als uitgangspunt voor muziektherapeutische improvisaties.
  Degryse Marieke, 2005
 • Luisteren maakt blind.
  Kloeck Lucy, 2005
 • Impulsiviteit bij de borderlinepatiënt. Een muziektherapeutische verkenning.
  Lannoo Leen, 2005 
 • De stem tussen jouissance en wet.
  Van Daele Els, 2005
 • Adolescentie en improvisatieangst.
  Van Holme Barbara, 2005
 • Intuïtie. Een muziektherapeutische verkenning voorbij de onmiddellijkheid.
  Van Uytvanck Mieke, 2005
 • Pulsering. Over de eerste tijd van symbolisering in de muziektherapie.
  Varewyck Daisy, 2005
 • Het integreren van de "Naam-van-de-Vader": een absolute noodzaak voor het ontstaan van de muzikale vorm.
  Coenen Liesbeth, 2004
 • De stem tussen lichaam en woord.
  Soontjens An, 2004
 • The waste land: jongeren, muziek en agressie.
  Thomas Lore, 2004
 • Het muzikale spel en autisme: een zoektocht naar een ruimte in de psychotische wereld van het autistische kind.
  Christiaens Charlotte, 2003
 • Moeders en dochters: harmonie of contrapunt.
  De Moor Ruth, 2003
 • In de greep van het narcisme. Het dwingende en repetitieve karakter van de psychische structuur van het narcisme en de verknopingsproblematiek tussen ritme en melodie.
  Elias Pieter, 2004
 • Stilte in tijden van narcistische verleiding.
  Ronse Lieselotte, 2004
 • Trance in muziektherapie, muziektherapie in trance.
  Smeyers Jan-Willem, 2004
 • De verwisseling van linker- en rechterhand: een muziektherapeutische benadering van de overdracht in de psychose.
  Vaernewyck Severine, 2003.
 • Een sluier van stilte.
  Van Buggenhout Elke, 2003.
 • Kijk wat ik kan... Muziektherapie opent een weg naar meer zelfstandigheid voor kinderen met een motorische handicap.
  Remy Els, 2003
 • Synchroniciteit. Over de geboorte van de muzikale vorm.
  Van Hoorebeke Marijke, 2003
 • L’Hysterie, ou l’enfant magnifique de la psychanalyse: gevalsstudie van een hysterische patiënte.
  Veeckmans Annelies, 2002
 • Zeg mij wat ik moet doen. Het onvermogen van een geriatrische patiënte met depressie baant zich een weg in de muziektherapie.
  Verdonck Bike, 2003
 • Muziek als pharmakon. Ambiguïteit in de muziektherapie met verslaafde adolescenten.
  Coomans Anke, 2002
 • Dansend een lichaam verbeelden. Ritme, tijd en lichaamsbeeld in de muziektherapie met psychotische adolescenten.
  Dhaene Dimitri, 2002
 • Een cirkel doorbroken: repetitiviteit en vorm in de muziektherapie.
  Martens Annemie, 2001.
 • Kan je horen wie ik ben? : Beschouwingen rond muziek en identiteit in de muziektherapie van adolescenten.
  Ryckaert Naomi, 2002.
 • "Sonate voor Magda" Op zoek naar een vorm doorheen het psychisch lijden.
  Vaesen Sarah, 2002
 • Vrouw en symbolisering. Een muziektherapeutisch proces van een getraumatiseerde adolescente.
  Van Den Branden Sofie, 2002
 • Met vallen en opstaan. Een muziektherapeutische zoektocht naar traditionele genezingsrituelen.
  Van Der Staey Kristien, 2002
 • In het licht van de duisternis. Suïcidaliteit bij Borderline-patiënten.
  Verbeke Fien, 2002
 • Waar is David? Over de betekenis van basale communicatie in de muziektherapeutische behandeling van de mentale handicap.
  De Poorter Mieke, 2001
 • Op zoek naar Dionysos. Muziektherapie bij patiënten met een depressieve stoornis.
  Garmyn Barbara, 2001
 • "Waar woorden tekort schieten..." Muziektherapie als vorm van communicatie met ernstig dementerende ouderen.
  Janssens Katrijn, 2001
 • Laura. Vorm en symbolisering in de muziektherapie met een psychotisch meisje. Verhandeling ingediend tot het behalen van de graad Meester in de Muziek optie Muziektherapie
  Nash Hilde, 2001
 • Kan er nog gemusiceerd worden wanneer alles verloren lijkt? Verlies en rouw in de muziektherapie met ouderen.
  Peeters Tinne, 2001
 • Residentiële muziektherapie met adolescenten. Praktijkvoorbeelden uit crisisopvang.
  Plettinx Griet, 2001
 • Projectieve identificatie in de muziektherapie met ernstig mentaal gehandicapten.
  Van Landeghem Maia, 2001
 • Spel en Muziek. De transitionele ruimte in de muziektherapie met een zesjarig kankerpatiëntje.
  Wouter Saskia, 2001
 • Toxicomanie en muziektherapie.
  Bauwens Fanny, 2000
 • "La voix, d’où je tiens ma vie" (S. Beckett) : muziektherapeutische benadering van de relatie tussen het woord, de stem en de schreeuw in de psychose.
  Schotsmans Marijke, 1999.
 • Muziektherapie bij gehospitaliseerde kinderen met kanker.
  Van Herck Marjan, 2000
 • In muzikale interactie met een persoon met het syndroom van Williams-Beuren.
  Van Rompaey Kirsten, 2000
 • ’Nabijheid en distantie’, een onafscheidelijke paradox...
  Bellens Tine, 1999
 • Grenzeloze klanken. Een muziektherapeutische benadering van de afgrenzingsproblematiek in de psychose.
  Gerard Nele, 1999
 • Muzikale improvisatie en narcisme. De betekenis van muziek en improvisatie in de muziektherapie bij narcistische persoonlijkheidsstoornissen.
  Meeus Marjan, 1999
 • Woordenloze klanken en onmogelijk verdriet: muziektherapie met een autistische vrouw.
  Verschelde Linde, 1998
 • Muziektherapie & auditief gehandicapten.
  Van Den Bossche Mieke, 1998
 • Groepsmuziektherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.
  Bourgois Erica, 1996
 • Agressie en muziektherapie.
  Janssen Ingrid, 1997
 • Regressie in muziek en muziektherapie
  Leijssen Stijn, 1996
 • Het Lied: het gebruik en de functie van de stem en het lied in de muziektherapie.
  Sercu Jozef, 1996
 • Muziektherapie & dementie.
  Van De Poel Mieke, 1997
 • Muziektherapie, een vorm van hulpverlening bij anorexia nervosa.
  Van Geystelen Vina, 1996
 • Ritme in actieve muziektherapie.
  Van Reeth Ilse, 1997
 • Receptieve muziektherapie en psychose.
  Vandereyken Sofie, 1997