Diplomarbeiten

Diese Seite umfasst eine Übersicht der Titel von den Diplomarbeiten die seit der Entstehung der Studienrichtung Musiktherapie am Leuven University College of Arts (LUCA), campus Lemmensinstituutbis heutzutage erschienen sind.

 • De verblindende identiteit. De worsteling tussen taal en muziek in een muziektherapeutisch proces met een man met het syndroom van Asperger.
  Rebecca Olbrechts, 2015
 • Muziek en jouissance. Over het grenzeloze genot in de psychose.
  Anne Braat, 2015
 • Het falseself gevallen. De zoektocht naar authenticiteit in een muziektherapeutische behandeling met een man met een persoonlijkheidsproblematiek.
  Loes Rombaut, 2015
 • Weerstand van de patiënt of weerstand van de therapeut?
  Saar Corne, 2015
 • Tussen ontvankelijkheid en bescherming-De muziektherapeutische behandeling van een jongeman met een transseksuele psychotische problematiek.
  Sara Galle, 2014
 • Fictie en muziek- Een vergelijkende benadering van spelend musiceren en muzikale improvisatie
  Karlien Raymakers, 2014
 • Tussen verzwelging en verlatenheid- Een zoektocht naar de 'juiste' afstand bij het resoneren met het muzikaal spel van een jonge psychotische patiënt.
  Klara Schouwaerts, 2014
 • Tussen gedeelde en gebroken ruimte-De betekenis van de therapeutische luisterhouding in de creatie van een gedeelde psychische ruimte bij de behandeling van een demente bejaarde.
  Silke Van Nyvelseel, 2014
 • Dansen in een temporaliteit tussen lichaam en psyche
  Marjolein Wagemans, 2014
 • De l'ombre à la lumière- Over de tijdsproblematiek bij een narcistische patiënt
  Lamy Sophie, 2013
 • Het onnoembare dragen, dromen en omvatten?- Containment en muziektherapie
  Hertecant Kaat, 2013
 • Door de bassline gedragen- Muziektherapeutisch groepswerk bij chronische psychose
  Hermans Katrien, 2013
 • Luisteren in resonantie- Over de receptiviteit van de muziektherapeut
  Claes Rozemarijn, 2013
 • Geleid door de horizon- Over het ervaren van muzikale kantelmomenten in de psychose
  Blondé Lotte, 2013
 • Pulsering: arsis, thesis en opnieuw arsis- De ontwikkeling van puslering in een muziektherapeutisch proces
  Bahha Sara, 2013
 • Tussen herhaling en reprise- Over de angst voor het verlangen van een dwangneurotische jonge vrouw
  Gheeraert Julie, 2012
 • In de beginne was het woord- Over de rol van de muziek in het tot stand komen van het sprekende subject
  Ackaert Hannah, 2011
 • De therapeut als klankkast- Momenten van resonantie binnen de muziektherapie met dementerenden
  De Klerck Beatrijs, 2011
 • De therapeutische luisterhouding- Hoe te luisteren naar een patiënt die zich niet kan laten horen
  Geenen Eline, 2011
 • Hoe een vrouw te zijn- Een exploratie van de relatie tussen muziek en vrouwelijkheid naar aanleiding van de behandeling van een meisje met het syndroom van Turner
  Peeters Daina, 2011
 • Het is nooit dàt. - Over de muzikale impact van het hysterische appèl
  Reyners Dorien, 2011
 • De symbolische functie van de moeder- Over de werkzaamheid van de 'vergeten' moederlijke stem en de moedertaal in de muziektherapeutische relatie met een agressieve dementerende oudere
  Steenkiste Lieselotte, 2011
 • Bist du bei mir, geh' Ich mit Freuden. Een muzikaal proces van melancholie naar rouw bij een man die 'al dood' was
  Straetmans Evelien, 2011
 • Het geïnhibeerde lichaam- Over de deritmering bij de getraumatiseerde patiënt
  Vrolix Jolien, 2011
 • De stilte die ons ontbreekt: taal, muziek en stilte in de muziektherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
  Fiers Nele, 2010
 • De onttovering van het kunstinstrument in de muziektherapie.
  Foubert Katrien, 2010
 • Doodse stilte: over de (on)mogelijkheid tot improviseren bij adolescenten in een muziektherapeutische groep.
  Geerinckx Joost, 2010
 • Muziekonderwijs voor personen met een verstandelijke beperking in het deeltijds kunstonderwijs.
  Hoorelbeke Liesbet, 2010
 • Kairos : over subjectwording in het ’onbepaald moment’.
  Kennivé Lotte, 2010
 • The Leading Lady Cries For Help - Een muziektherapeutische behandeling van een dwangneurotische vrouw.
  Moers Karolien, 2010
 • Van herhaling naar geschiedenis: muziektherapie bij een patiënt met auditieve hallucinaties.
  Van den Bunder Tiny, 2010
 • Authenticiteit in de psychose: als muziektherapeut tussen de maskers.
  Dewulf Sofie, 2009
 • Resonantie: over therapeut en cliënt die weerklank vinden in elkaar.
  Focquet Stephanie, 2009
 • ’Stoute kinderen’: over grenzen bij adolescenten in Muziektherapie.
  Schoonheere Karen, 2009
 • Grens & grenzeloosheid in het muzikale genot: muziektherapie als mentaliserende benadering in de borderlineproblematiek.
  Cantraine Soetkin, 2008
 • "She is weaving and being woven ... musically" : muziektherapie en het vrouwelijke subject.
  Drossaert Freya, 2008
 • Omhulling en onthulling door muziek: het subject in relatie tot het ambigue karakter van de muziek.
  Van Hees Hélène, 2008
 • Crisis in de adolescentie, adolescenten in crisis. Muziektherapie bij jongeren in de crisisopvang.
  Daelman Elke, 2007
 • "Schenke mir ein Ohr und ich schenke dir eine Stimme". Zu einer musiktherapeutischen Identität.
  Heutz Sarah, 2007
 • Anders dan gedroomd. Muziektherapie bij het trauma van de verstandelijke handicap.
  Knight Hanne, 2007
 • Dementie als verlangen te sterven. Een muziektherapeutisch proces van een symbolische naar een reële dood.
  Nauwelaerts Sarah, 2007
 • Passie en muziek: op zoek naar wat verloren ging.
  Van Bogaert Nathalie, 2007
 • De stem van de perversie: perversie en muziektherapie.
  Van Der Linden Eva, 2007
 • Een spook van muziek: muziektherapie en de transgenerationele overdracht van een trauma bij een adolescent.
  Verdyck Annelies, 2007
 • De paradox van de dementie. Over repetitiviteit in een muziektherapeuthische proces bij dementerenden.
  Willems Sander, 2006
 • De belichaming van de muziek. In resonantie met het affect.
  Andries, Karen, 2006
 • Een muzikale spelruimte. De noodzaak van het spelvermogen belicht.
  Dierckx Els, 2006
 • Muziektherapie; een halfbewuste droomreis. Freuds droomduiding als uitgangspunt voor muziektherapeutische improvisaties.
  Degryse Marieke, 2005
 • Luisteren maakt blind.
  Kloeck Lucy, 2005
 • Impulsiviteit bij de borderlinepatiënt. Een muziektherapeutische verkenning.
  Lannoo Leen, 2005 
 • De stem tussen jouissance en wet.
  Van Daele Els, 2005
 • Adolescentie en improvisatieangst.
  Van Holme Barbara, 2005
 • Intuïtie. Een muziektherapeutische verkenning voorbij de onmiddellijkheid.
  Van Uytvanck Mieke, 2005
 • Pulsering. Over de eerste tijd van symbolisering in de muziektherapie.
  Varewyck Daisy, 2005
 • Het integreren van de "Naam-van-de-Vader": een absolute noodzaak voor het ontstaan van de muzikale vorm.
  Coenen Liesbeth, 2004
 • De stem tussen lichaam en woord.
  Soontjens An, 2004
 • The waste land: jongeren, muziek en agressie.
  Thomas Lore, 2004
 • Het muzikale spel en autisme: een zoektocht naar een ruimte in de psychotische wereld van het autistische kind.
  Christiaens Charlotte, 2003
 • Moeders en dochters: harmonie of contrapunt.
  De Moor Ruth, 2003
 • In de greep van het narcisme. Het dwingende en repetitieve karakter van de psychische structuur van het narcisme en de verknopingsproblematiek tussen ritme en melodie.
  Elias Pieter, 2004
 • Stilte in tijden van narcistische verleiding.
  Ronse Lieselotte, 2004
 • Trance in muziektherapie, muziektherapie in trance.
  Smeyers Jan-Willem, 2004
 • De verwisseling van linker- en rechterhand: een muziektherapeutische benadering van de overdracht in de psychose.
  Vaernewyck Severine, 2003.
 • Een sluier van stilte.
  Van Buggenhout Elke, 2003.
 • Kijk wat ik kan... Muziektherapie opent een weg naar meer zelfstandigheid voor kinderen met een motorische handicap.
  Remy Els, 2003
 • Synchroniciteit. Over de geboorte van de muzikale vorm.
  Van Hoorebeke Marijke, 2003
 • L’Hysterie, ou l’enfant magnifique de la psychanalyse: gevalsstudie van een hysterische patiënte.
  Veeckmans Annelies, 2002
 • Zeg mij wat ik moet doen. Het onvermogen van een geriatrische patiënte met depressie baant zich een weg in de muziektherapie.
  Verdonck Bike, 2003
 • Muziek als pharmakon. Ambiguïteit in de muziektherapie met verslaafde adolescenten.
  Coomans Anke, 2002
 • Dansend een lichaam verbeelden. Ritme, tijd en lichaamsbeeld in de muziektherapie met psychotische adolescenten.
  Dhaene Dimitri, 2002
 • Een cirkel doorbroken: repetitiviteit en vorm in de muziektherapie.
  Martens Annemie, 2001.
 • Kan je horen wie ik ben? : Beschouwingen rond muziek en identiteit in de muziektherapie van adolescenten.
  Ryckaert Naomi, 2002.
 • "Sonate voor Magda" Op zoek naar een vorm doorheen het psychisch lijden.
  Vaesen Sarah, 2002
 • Vrouw en symbolisering. Een muziektherapeutisch proces van een getraumatiseerde adolescente.
  Van Den Branden Sofie, 2002
 • Met vallen en opstaan. Een muziektherapeutische zoektocht naar traditionele genezingsrituelen.
  Van Der Staey Kristien, 2002
 • In het licht van de duisternis. Suïcidaliteit bij Borderline-patiënten.
  Verbeke Fien, 2002
 • Waar is David? Over de betekenis van basale communicatie in de muziektherapeutische behandeling van de mentale handicap.
  De Poorter Mieke, 2001
 • Op zoek naar Dionysos. Muziektherapie bij patiënten met een depressieve stoornis.
  Garmyn Barbara, 2001
 • "Waar woorden tekort schieten..." Muziektherapie als vorm van communicatie met ernstig dementerende ouderen.
  Janssens Katrijn, 2001
 • Laura. Vorm en symbolisering in de muziektherapie met een psychotisch meisje. Verhandeling ingediend tot het behalen van de graad Meester in de Muziek optie Muziektherapie
  Nash Hilde, 2001
 • Kan er nog gemusiceerd worden wanneer alles verloren lijkt? Verlies en rouw in de muziektherapie met ouderen.
  Peeters Tinne, 2001
 • Residentiële muziektherapie met adolescenten. Praktijkvoorbeelden uit crisisopvang.
  Plettinx Griet, 2001
 • Projectieve identificatie in de muziektherapie met ernstig mentaal gehandicapten.
  Van Landeghem Maia, 2001
 • Spel en Muziek. De transitionele ruimte in de muziektherapie met een zesjarig kankerpatiëntje.
  Wouter Saskia, 2001
 • Toxicomanie en muziektherapie.
  Bauwens Fanny, 2000
 • "La voix, d’où je tiens ma vie" (S. Beckett) : muziektherapeutische benadering van de relatie tussen het woord, de stem en de schreeuw in de psychose.
  Schotsmans Marijke, 1999.
 • Muziektherapie bij gehospitaliseerde kinderen met kanker.
  Van Herck Marjan, 2000
 • In muzikale interactie met een persoon met het syndroom van Williams-Beuren.
  Van Rompaey Kirsten, 2000
 • ’Nabijheid en distantie’, een onafscheidelijke paradox...
  Bellens Tine, 1999
 • Grenzeloze klanken. Een muziektherapeutische benadering van de afgrenzingsproblematiek in de psychose.
  Gerard Nele, 1999
 • Muzikale improvisatie en narcisme. De betekenis van muziek en improvisatie in de muziektherapie bij narcistische persoonlijkheidsstoornissen.
  Meeus Marjan, 1999
 • Woordenloze klanken en onmogelijk verdriet: muziektherapie met een autistische vrouw.
  Verschelde Linde, 1998
 • Muziektherapie & auditief gehandicapten.
  Van Den Bossche Mieke, 1998
 • Groepsmuziektherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.
  Bourgois Erica, 1996
 • Agressie en muziektherapie.
  Janssen Ingrid, 1997
 • Regressie in muziek en muziektherapie
  Leijssen Stijn, 1996
 • Het Lied: het gebruik en de functie van de stem en het lied in de muziektherapie.
  Sercu Jozef, 1996
 • Muziektherapie & dementie.
  Van De Poel Mieke, 1997
 • Muziektherapie, een vorm van hulpverlening bij anorexia nervosa.
  Van Geystelen Vina, 1996
 • Ritme in actieve muziektherapie.
  Van Reeth Ilse, 1997
 • Receptieve muziektherapie en psychose.
  Vandereyken Sofie, 1997