Het archief bevat een overzicht van activiteiten, zowel georganiseerd door BMT vzw als door aanverwante organisaties, die in het voorgaande en het huidige werkjaar plaatsgevonden hebben.Activiteiten van aanverwante organisaties

maandag, 4 april 2011 studiedag ‘Autonomie in vaktherapie’ door de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
zaterdag, 29 mei 2010 Studiedag NVvMT (Nederland): ‘Schema’s: Alles in orde?’
dinsdag, 8 juni 2010 Infoavond Muziek & Handicap door An Soontjens
vrijdag, 20 mei 2011 Lustrumcongres 2011 door VVPT: "Autisme: actuele psychoanalytische visies en therapie (bij kinderen en volwassenen)"
dinsdag, 20 september 2011 - dinsdag, 13 december 2011 Cursus VKP, 'Samenhangend Behandelen'
vrijdag, 16 september 2011 Klankendaal, Flemish Centre for Music Education, 'Derde Avond van de Muziekeducatie'
woensdag, 13 juni 2012 - zondag, 17 juni 2012 7th Nordic Music Therapy Congress, "Music therapy models, methods and techniques"
vrijdag, 3 februari 2012 Studiedag Elim, 'Het Onzegbare- (On)draaglijke bron van eenzaamheid én verbinding'
vrijdag, 30 november 2012 - zaterdag, 1 december 2012 Music Therapy and Dramatherapy with Children and Young People in Educational and Other Settings, Cambridge, Groot-Brittannië
donderdag, 22 maart 2012 Studiedag Muziek & Handicap: 'Muziek op maat bij personen met een handicap'
vrijdag, 17 mei 2013 - zondag, 19 mei 2013 Introduction to receptive music psychotherapy: The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM)
woensdag, 26 juni 2013 Idesça studiedag: 'Muziek, psychoanalyse en therapie'
vrijdag, 16 mei 2014 GML: International symposium: 'Music therapy - a holistic approach to health care', Luxemburg
vrijdag, 25 april 2014 VVPT: Workshop: De Praktijk van Psychoanalytische Groepstherapie
vrijdag, 25 april 2014 Symposium 'Tussen herhaling en herinnering'. Psychose en muziek.
vrijdag, 6 juni 2014 Studiedag VVPT: Seksualiteit?! Seksualiteitsbeleving in maatschappij en therapie.
vrijdag, 16 mei 2014 Filmvoorstelling 'Feel my love', Antwerpen
woensdag, 4 juni 2014 Nordoff Robbins London Centre - Music, Society and Mental Wellbeing: A Day Seminar
zaterdag, 22 november 2014 Studiedag Psychoanalyse en Cultuur: 'Als het lichaam spreekt'
vrijdag, 12 september 2014 - zondag, 14 september 2014 Casa Baubo. Il International Seminar On Jazz And Music Therapy, Santiago de Compostela, Spanje