Het archief bevat een overzicht van activiteiten, zowel georganiseerd door BMT vzw als door aanverwante organisaties, die in het voorgaande en het huidige werkjaar plaatsgevonden hebben.Activiteiten georganiseerd door of met participatie van BMT vzw

zondag, 15 november 2015 European Music Therapy Day
donderdag, 26 april 2012 Nationale studiedag BMT vzw: ‘How close is the harmony?’- De groep en haar muzikale verschijning
dinsdag, 9 oktober 2012 Workshop percussie- BMT vzw
vrijdag, 21 februari 2014 Workshop rap en hiphop, Leuven
maandag, 25 juni 2012 Workshop piano-improvisatie
maandag, 1 oktober 2012 Workshop cajònbouw- BMT vzw
woensdag, 24 februari 2016 Alumni-avond muziektherapie LUCA School of Art, campus Lemmens, Leuven
donderdag, 3 maart 2016 BMT vzw workshopdag piano- en stemimprovisatie, Mortsel
donderdag, 7 maart 2013 Dag van de Klinische Improvisatie
dinsdag, 26 november 2013 Avondlezing: 'Tijd voor ... Overdracht'
woensdag, 7 augustus 2013 - zaterdag, 10 augustus 2013 9th European Music Therapy Congress- Setting the tone: Cultures of Relating and Reflecting in Music Therapy
dinsdag, 18 april 2017 BMT vzw workshop 2017: therapeutische dynamieken in woorden vervat
donderdag, 25 juni 2015 Avondlezing 'Tijd voor ... genot', Gent
dinsdag, 17 november 2015 Interdag Casuïstiek, Antwerpen-Berchem
maandag, 12 oktober 2015 Avondbijeenkomst: 'De muziektherapeut in het onderwijs', Leuven
maandag, 17 november 2014 Nationale studiedag BMT vzw: 'The good, the bad and the ugly. Verschillende aspecten van de (muziek)therapeutische relatie'
woensdag, 29 februari 2012 Forum 'Zelfzorg'
donderdag, 15 september 2011 Workshop Arabische muziek
donderdag, 8 december 2016 Internationale Studiedag Muziektherapie: The Music In Musictherapy. Between Music And Improvisation, Leuven
dinsdag, 31 maart 2015 BMT vzw: Dag van de Klinische Improvisatie, Kortrijk